Själen är en spegel som behöver ses över med jämna mellanrum. 

     –  Jockson Hammer

Dina antaganden avgör allt.

   – Marcus Arelius


Vem är jag?

Allt du behöver veta i livet är:

Vem är jag?

Var kommer jag ifrån?

Var är jag idag?

Var är jag på väg?

Hur ska jag ta mig dit?

Första insikten:
Jag har en karta och jag kan – om jag vill – välja väg i livet.

Första frågan: Vad hindrar mig/oss?

Vad består jag av

Våra fem element

Om du vill veta vem du är bör du veta vad du består av. Allt levande på denna jord består av jord, luft och vatten, formad av evolutionen till de vi är idag. Med elden inom och omkring oss söker allt levande en rymd, ett område att leva och verka i.

Kan du hålla koll på dina fem element: Jord, Luft, vatten, Eld och rymd på din högra hands fingrar vet du mer än majoriteten av jordens befolkning.Ty all utveckling styrs av elementen beroende på hur du hanterar dem. I din kropp och i ditt liv.

Du har nått första insikten.
Ur Jordens mylla med de fem elementen och den universala gravitation är jag kommen till en Sapiens av idag. 

Vågar du?

Det är svårt att vara sann emot sig själv i förljugen omvärld. När du står där framför spegeln och borstar tänderna och möter din blick i spegeln. Hur nöjd är du med vad du ser?

Vad skaver? Vad är bra?

För att veta det behöver du förstå dina mänskliga behov.

Människans fem behov

Sapiens, den primat vi är, har fem grundläggande behov. Mat & avel, precis som allt levande på denna jord. Överlevnad. 

Grotta, tak över huvudet.

Tribe, en stam en tillhörighet, ett sammanhang.

Uppskattning, kärlek!

Självförverkligande.

Om du fick 40 000 sek i månaden resten av livet – vad skulle du göra då? Vad hindrar dig från att göra det idag?

Vad hindrar mig?

För att nå sitt självförverkligande måste man ta itu med: (själv) förnekelse, försvar och förklaringar. Måste nå förståelse, eller förmå omvärlden att förstå, innan man kan nå förändring. Vart vill du nå? Vad vill du förändra? Hos dig själv och i din omvärld.

Svårare än så är det inte.

Ingen förändring utan förståelse!

Vem fattar inte vad?

Vad fattas mig – vad behöver uppgraderas?

Hur mår jag?

Do your practice and all will come!

Vår kropp har, som allt i denna värld, fem funktioner.

Rörelse

Andning

Styrka

Balans 

Focus

Gradera dina funktioner på en skala 1 till 5.

Vad är acceptabelt och vad behöver tränas?

Börja yoga, gärna Ashtanga vinyasa, redan i morgon. 

Man kan inte ljuga inför yogan och är bra att bota kropp och själslig självförnekelse. Ödmjuk uppgradering. 

Mitt Öde!

Tanke, ord och handling skapar din karaktär. Varje karaktär går sitt öde till mötes.

Ödet ligger i mina händer. Jag väljer vad de ska göra!

Varje dag!

Mina verktyg

Du har fem grundläggande kompetenser som avgör ditt öde. De är social, kulturell och personlig. Vad är ditt kulturella och sociala arv och kompetens. Hur  yrkesskicklighet och strategisk är du?

Vad är bra och vad behöver uppgraderas för att nå ditt mål?


Svårare än så är det inte!

Adress

Ramverkstan,
Katarina Bangata 25,
Södermalm,
Stockholm, Sweden

Kontakt

Jockson@JocksonHammer.com

Phone: +46-708 66 33 74

ÖPPETTIDER